MSWOP 2013-04-06

Grattis Carlos till guldet i MSWOP.

MSWOP_20130406_01
Vi andra som deltog ( Mattias Sneider, Daniel Detterberg och Jon Pettersson)
kämpade tappert men fick se oss slagna av mer tävlingserfarna "gubbar". Bättre lycka nästa gång!